fbpx

Podczas procesu cięcia plazmowego lub gazowego powstaje wiele niebezpiecznych związków chemicznych – gazów i pyłów. Odpowiednie ich odprowadzanie ze strefy cięcia jest jednym z najważniejszych elementów procesu obróbki termicznej. Istotnie wpływa na bezpieczeństwo operatora obsługującego przecinarkę plazmowo-gazową, ale także wszystkich przebywających w pobliżu pracowników.

Kiedy powstają niebezpieczne związki chemiczne podczas cięcia plazmowego?

Podczas procesu cięcia plazmowego lub gazowego powstaje wiele niebezpiecznych związków chemicznych – gazów i pyłów. Odpowiednie ich odprowadzanie ze strefy cięcia jest jednym z najważniejszych elementów procesu obróbki termicznej. Istotnie wpływa na bezpieczeństwo operatora obsługującego przecinarkę plazmowo-gazową, ale także wszystkich przebywających w pobliżu pracowników.

Lata doświadczeń producentów maszyn i ich użytkowników pokazały, że najskuteczniejszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest stół materiałowy w formie stołu odciągowego. Mimo to na rynku można spotkać dwa, zupełnie odmienne rodzaje stołów materiałowych:

  • stoły suche z odciągiem (jedyne skuteczne),
  • stoły wodne.

Dlaczego stoły wodne nie są bezpiecznym rozwiązaniem?

Stoły wodne są tanim rozwiązaniem w produkcji, dlatego cieszą się sporym zainteresowaniem wśród producentów budżetowych maszyn. Nie spełniają jednak rygorystycznych norm bezpieczeństwa np. ISO 17916. Podczas cięcia wytwarzane są gazy oraz pyły. Szkodliwe gazy nie są pochłaniane przez wodę. Dostają się na halę produkcyjną – są śmiertelnie niebezpieczne dla znajdujących się tam operatorów maszyn oraz innych osób.

Głównymi problemami stosowania budżetowych stołów wodnych są:

  • utylizacja zanieczyszczonej wody, która oprócz pyłów zawiera trujące związki chemiczne. Po zapełnieniu stołu staje się odpadem niebezpiecznym. Utrudnia oraz znacząco wydłuża cykliczną konserwację maszyny.
  • skuteczność zatrzymania pyłów i gazów jest wątpliwa. Powstałe w procesie cięcia pyły, w kontakcie z wodą zatrzymają się wewnątrz wanny. Natomiast gazy – zostaną związane tylko te , które wchodzą w reakcję z wodą. Jednak to także rodzi niebezpieczeństwo – przykładowo podczas cięcia aluminium, produkt spalania reaguje z wodą powodując powstawanie wodoru, który jest wybuchowy,
  • kondensacja pary wodnej podczas procesu cięcia. Rozgrzany do kilkuset stopni obrabiany materiał powoduje parowanie wody umieszczonej pod arkuszem blachy. To drastycznie przyśpiesza proces korodowania i powstawania rdzy nie tylko przecinarki i jej podzespołów, ale także urządzeń na całej hali. Wysoka wilgotność powietrza na hali wpływa negatywnie na komfort pracy operatorów w ciepłe dni.

Jakie są rodzaje stołów materiałowych z „suchym odciągiem” gazów i pyłów?

Konstruktorzy STIGAL od początku wykluczyli stoły wodne. Stanęli przed problemem stworzenia skutecznego systemu odciągu spalin i gazów. W przypadku suchych stołów materiałowych mieli do wyboru:

  • stół materiałowy z mechanicznie otwieranymi sekcjami odciągowymi,
  • stół materiałowy z elektronicznie otwieranymi sekcjami odciągowymi.

Stół materiałowy z mechanicznie otwieranymi sekcjami odciągowymi posiada w swojej konstrukcji element, który mechanicznie uruchamia odpowiednią sekcję odciągową, ściśle sprzężoną z pozycją palnika. Jeśli operacja cięcia wykonywana jest nad jedną sekcją – nie rodzi to problemów. Natomiast w przypadku palenia na kilku sekcjach portal przemieszczając się nad kolejną część, zamyka poprzednią. W takiej sytuacji gazy nie są skutecznie odciągane i są wyrzucane na halę produkcyjną, powodując niebezpieczeństwo.

Dlaczego powstał ECTS i jak działa elektroniczne sterowanie sekcjami odciągowymi w stole materiałowym?

Szeroka analiza mechanicznego sposobu otwierania sekcji przyczyniła się do powstania idei ECTS – elektronicznego systemu odciągu spalin, który działa na zasadzie sterowanego sygnałami otwierania i zamykania poszczególnych sekcji. Programowo ustawione mechanizmy modułów sprawiają, że nawet jak wypalanie nie jest już wykonywane na danym obszarze, to znajdujący się pod tym miejscem moduł, wciąż jest otwarty i gazy są transportowane do filtrowentylatora lub wentylatora.

Dopiero w momencie rozpoczęcia cięcia nad inną sekcją odciągową, poprzednia zostaje zamknięta. Dodatkowo w przypadku korzystania z jednostki filtrowentylującej wyposażonej w separator iskier , możemy zminimalizować prawie do zera możliwość zapłonu komponentów filtrowentylatora, a jednocześnie oczyścić niemal w całości powietrze, które trafia do atmosfery.

Jaki system odciągu spalin wybrać przy szybkich wypalarek plazmowych?

W przypadku stołów z elektronicznie sterowanymi sekcjami, nie ma niebezpieczeństwa zamykania nie do końca oczyszczonej sekcji stołu, nawet przy dynamicznych przejazdach maszyny. Podobnie jak w przypadku pracy na granicach poszczególnym modułów – wtedy także oczyszczane są obie sekcje – nie tylko ta, nad którą pracuje palnik.

Przy mechanicznych systemach „część wspólna” jest stała – nie ma możliwości rozszerzenia miejsca, w którym otwierane są obie sekcje. Przy stołach z ECTS miejsce pomiędzy modułami oraz obszar pola wspólnego można w szerokim zakresie rozszerzać i dzięki temu optymalizować sam proces czyszczenia spalin ze stołów.

Czy stoły odciągowe z ECTS produkcji STIGAL spełniają rygorystyczne normy?

Dzięki zastosowaniu sterowania elektronicznego sekcjami odciągowymi w stole materiałowym, stoły zaprojektowane przez konstruktorów STIGAL, spełniają rygorystyczną normę bezpieczeństwa tj. PN-EN ISO17916, która dokładnie opisuje sposób i wartości jakie powinny być spełniane, by wykonywanie cięcia było bezpieczne. Sam stół jednak nie jest w stanie odpowiednio odprowadzić gazów – dlatego w naszej ofercie dobieramy odpowiedni wentylator lub filtrowentylator, który będzie efektywny dla zamówionej wielkości stołu roboczego.

Comments are closed.