fbpx

Kup przecinarkę plazmową STIGAL dzięki wsparciu funduszy europejskich

Konkurs startuje 12 lipca, a przyjmowanie wniosków będzie trwać do 5 sierpnia 2022 roku. W ramach poddziałania 1.3.1 „Wdrażanie innowacji przez MŚP” organizowanego przez PARP można uzyskać dofinansowanie do 10 mln zł. Konkurs jest finansowany z Programu Polska Wschodnia i przewidziany jest dla województw: podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

Startuje kolejny konkurs z pomocą którego rozpoczniecie produkcję nowych wyrobów. Startuje konkurs „Wdrażanie innowacji przez MŚP” dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej. Dzięki Funduszom Europejskim można uzyskać do 10 mln na zakup maszyn i urządzeń.

Kup przecinarkę plazmową STIGAL dzięki Funduszom Europejskim

Konkurs startuje 12 lipca, a przyjmowanie wniosków będzie trwać do 5 sierpnia 2022 roku. W ramach poddziałania 1.3.1 „Wdrażanie innowacji przez MŚP” organizowanego przez PARP można uzyskać dofinansowanie do 10 mln zł. Konkurs jest finansowany z Programu Polska Wschodnia i przewidziany jest dla województw: podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

Wymagania konkursu pozwalające zakupić wycinarkę plazmową

W ramach konkursy minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych to 1 mln złotych. W związku z tym zapraszamy wszystkie podmioty zainteresowane przemysłowymi rozwiązaniami STIGAL, a w szczególności przecinarkę plazmową ProMaster3D, a także dedykowaną do cięcia profili i kształtowników – automatyczną linię MultiProfiler3D. Dodatkowo w ramach programu można zakupić obrotnicę do rur, która jest szczególnie przydatna i wykorzystywana w wymagających branżach jak offshore czy stoczniowy. Dodatkowo w programie uwzględnić można zakup wartości niematerialnych i prawnych, czyli dokładnie specjalistycznego oprogramowania do projektowania i wycinania, a także do obsługi obrotnicy 3D.

Formalne wymagania programu dofinansowania wycinarki

Koszty, które kwalifikują się do dofinasowania to:

    • nabycie albo wytworzenie środków trwałych innych niż prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz innych niż nieruchomości;
    • nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej;
    • zakup usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych;
    • koszty uzyskania, walidacji i obrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych oraz koszty zakupu usług doradczych związanych z inwestycją w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji np. w zakresie wzornictwa, przygotowania do wdrożenia, doradztwa technicznego związanego z wdrożeniem inwestycji;
    • koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki.

Szczegóły konkursu na zakup maszyny i środków niematerialnych i prawnych

Wszelkie wymagania formalne oraz kompletna informacja na temat konkursu jest dostępna na stronie PARP. Firma STIGAL gwarantuje pomoc i przekazanie wszelkich potrzebnych danych technicznych maszyn zgodnie z zapotrzebowaniem firmy starającej się o pozyskanie funduszy. Chętnie pomożemy i zapraszamy do kontaktu.

Napisz do nas po więcej informacji...

Grzegorz Siejek

tel: 728 913 836
e-mail: g.siejek@stigal.pl

Comments are closed.