fbpx

Od 6 czerwca 2022 roku do 8 lipca 2022 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzić będzie nabór wniosków do konkursu „na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy – konkurs nr 2022.01”.

Jak uzyskać dotację z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na poprawę warunków BHP w zakładzie pracy?

Przywiązujemy bardzo dużą uwagę i poświęcamy bardzo dużo czasu, żeby nasze maszyny były bezpieczne dla użytkowników i pracowników, ale także dla środowiska. Pisaliśmy o tym wielokrotnie na naszym blogu, a teraz wracamy z tematem.

Od 6 czerwca 2022 roku do 8 lipca 2022 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzić będzie nabór wniosków do konkursu „na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy – konkurs nr 2022.01”.

Jaki jest cel projektu podnoszenia warunków BHP?

Celem konkursu jest wybór projektów, które dotyczyć będą:

 • poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi,
 • zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka zawodowego.

Jak skorzystać z dotacji współpracując z producentem przecinarek plazmowych STIGAL?

Obszarami dofinansowania mogą być działania dotyczące:

 • bezpieczeństwa instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
 • urządzeń chroniących przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
 • oświetleniem miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
 • ochroną przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
 • urządzeń oczyszczających i uzdatniających powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
 • sprzętu i urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
 • sprzętu i urządzeń służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
 • sprzętu i urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
 • środków ochrony indywidualnej.

Zapraszamy do kontaktu Klientów, którzy chcą rozbudować posiadane przecinarki plazmowe STIGAL.

W ramach dotacji możemy wykonać doposażenie o:

 • osłonę przeciwiskrową UV,
 • system GuardLineO,
 • filtrowentylator,
 • wentylator.

W przypadku posiadania obrotnicy dofinansowanie może obejmować:

 • bramki bezpieczeństwa,
 • wygrodzenie obrotnicy,
 • optyczne bramki bezpieczeństwa.

Jak działa filtrowentylator?

Urządzenie wyciąga za stołu materiałowego wszelkie gazy oraz małe elementy powstające podczas procesu cięcia plazmowego. Przetransportowane do filtrowentylatora powietrze jest filtrowane z zastosowaniem specjalistycznych filtrów wyłapujących nawet 99% elementów. Po takim oczyszczeniu powietrze jest wyrzucane poza zakład produkcyjny.

Przestrzegamy jednak przed wykorzystaniem ponownym odfiltrowanego powietrza do grzania hali produkcyjnej – podczas procesu cięcia powstają także trujące gazy (w zależności od ciętego materiału), które nie są filtrowane – dlatego takie używanie filtrowentylatora w okresach zimowych może spowodować niebezpieczeństwo zatrucia lub wybuchu na hali produkcyjnej.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie bezpieczeństwa pracy i wsparcie ZUS?

Wszelkich informacji na temat dofinansowania, wymaganych dokumentów oraz sposobów komunikacji i składania wniosków należy szukać na stronach ZUS.

Zapraszamy do przejścia na stronę: https://bip.zus.pl/konkurs-dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-na-poprawe-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy/konkurs-2022.01, gdzie znajdą Państwo wszelkie informacje.

W czym może pomóc pracownik STIGAL?

Jesteśmy do Państwa dyspozycji na każdym etapie pracy nad wnioskiem. Posiadamy i dostarczymy wszelką dokumentację techniczną oraz wyceny potrzebne do przygotowania wniosku zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem Klienta. Jednocześnie doradzamy skorzystanie z usług firm doradczych w zakresie dotacji.

Comments are closed.