fbpx

SigmaNEST to program CAD/CAM dla optymalizacji cięcia w technologii plazmowej, tlenowej, laserowej, waterjest oraz wykrawania na prasach rewolwerowych. SigmaNEST umożliwia zarządzanie magazynem arkuszy blach oraz arkuszy odpadowych, posiadający moduł kalkulacji kosztów cięcia.

Dostępne moduły:

  • COMPANIONTM: podstaowwy moduł importu plików DXF, DWG oraz CDL oraz ich automatycznego bądź manualnego rozkładu
  • AutoNESTTM: zaawansowany rozkład oraz dodatkowe fukncje, jedno oprogramowanie na wszystkie technologie cięcia w firmie;
  • TrueShapeTM: moduł posiadający wszystkie opcje AutoNEST™ oraz dodatkowo umożliwia efektywny rozkład część w część (True Shape);
  • TechnoTM: posiada wszystkie opcje modułów AutoNEST™ i TrueShape, a dodatkowo optymalizuje technologie cięcia i programowania NC;
  • PowerPackTM: najbardziej kompleksowy moduł, zawierającym wszystkie opcje modułów podstawowych. Ma największą wydajność operacyjną;
  • PunchTM: moduł obejmujący 4 podwersje oprogramowania do cięcia: Basic, Techno, Powerpack i Combo.