fbpx

StigCam jest programem biurowym typu CAM do wykonywania projektów cięcia rur dla maszyn produkcji firmy Stigal wyposażonych w obrotnicę do rur.

Podstawowe możliwości programu to:
• wycinanie otworów okrągłych
• wycinanie otworów prostokątnych
• wycinanie otworów prostokątnych z zaokrąglonymi narożnikami (również
otworów w kształcie fasoli)
• punktowanie plazmowe
• obcinanie rury płaszczyzną pod zadanym kątem
• obcinanie rury powierzchnią innej większej rury

Wszystkie w/w funkcje mogą być łączone i wielokrotnie używane w jednym
projekcie.